Odwiedź nas na facebookuOdwiedź nas na instagramie

Spółdzielczość

Spółdzielcza forma gospodarowania nie ogranicza się tylko do działalności gospodarczej – jest przede wszystkim związkiem ludzi, a nie kapitałów.

Wspólnotowe formy bytowania i gospodarowania pamiętają przecież najdawniejsze czasy. Ludzie organizowali się, by razem pracować, pomagać sobie wzajemnie czy też ponosić ryzyko podejmowanej działalności. Spółdzielczość to od ponad 150 lat sprawdzona forma zbiorowej aktywności i zaradności, dająca szansę dla wielu ludzi. Tworzy ona poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz współgospodarzenia we własnym kraju. Uczy demokracji i współodpowiedzialności za własny los.

Dziś spółdzielczość stanowi niezbędny komponent społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do budowy państwa bardziej przyjaznego dla ludzi. Sektor gospodarki społecznej, w który wpisują się spółdzielnie jest ważnym uzupełnieniem „ekonomii” głównego nurtu. Ruch spółdzielczy stanowi pozytywną odpowiedź na zagrożenia jakie przynosi system globalnej gospodarki. Spółdzielnie „temperują” kapitalizm. Przyczyniają się do budowy świata bardziej przyjaznego, w którym oprócz komercji i współzawodnictwa jest miejsce na współpracę i współdziałanie. Pokazują jak pogodzić dbałość o to co własne, indywidualne z troską o dobro wspólne i rozumieniem potrzeb innych.

Społem, czyli razem

Równość i jedność stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego wszyscy członkowie Społem PSS w Poznaniu mają równe prawa i obowiązki, bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Przystąpienie do organizacji jest dobrowolne, a liczba jej członków nieograniczona.

Co robimy?
  • opiekujemy się osobami starszymi i chorymi,
  • niesiemy pomoc niepełnosprawnym oraz tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
  • zarażamy pasją do spółdzielczości młode pokolenie.
Razem lokalnie

Wspólnotowość jest dla nas nadrzędną wartością: czujemy się odpowiedzialni za nasze najbliższe otoczenie, chętnie działamy lokalnie i podejmujemy współpracę z różnymi instytucjami.

Spółdzielnie uczniowskie

Zarażamy pasją do spółdzielczości młode pokolenie. Obecnie współpracujemy z czterema poznańskimi szkołami w których działają spółdzielnie uczniowskie, czyli organizacje prowadzone przez uczniów w ramach spółdzielczej formy gospodarowania. Spółdzielnie uczniowskie uczą młodzież pracy w zespole, współdecydowania i współodpowiedzialności.

W ramach tej inicjatywy dbamy o wyposażenie sklepików szkolnych, a także organizujemy cykliczne spotkania w siedzibie Społem, konkursy z nagrodami i wiosenne rajdy.

Społem z seniorami

Przekonani o wartości międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, aktywnie angażujemy się w działania Koła Spółdzielcy-Seniora.

Organizujemy imprezy okolicznościowe oraz regularne spotkania w siedzibie spółdzielni, połączone z prelekcjami, odczytami i dyskusjami z udziałem znanych osób ze świata kultury i nauki.

Dumni z historii - Izba Tradycji i Pamięci

Pielęgnując pamięć o historii Społem Poznańskiej Spółdzielni Spożywców i znakomitych postaciach zasłużonych dla Społem, stworzyliśmy w 1988 roku Izbę Tradycji i Pamięci. Jest to archiwum, które gromadzi eksponaty i pamiątki będące świadectwem ogromnego dorobku ruchu spółdzielczego z całego województwa.

 

Współpraca z portalem CYRYL pozwoliła na udostępnienie archiwalnych zdjęć na profilu internetowym cyfrowego repozytorium.

 

 

Członkostwo w Społem PSS w Poznaniu

Jeżeli jest Tobie bliska idea wspólnotowego działania dołącz do nas!

Szczegółowych informacji na temat przystąpienia do spółdzielni oraz warunków członkostwa udziela Dział Społeczno-Samorządowy: 61 8508-616 / 617.

Newsletter! Zawsze na bieżąco!

Kontakt

Społem Poznańska Spółdzielnia Spożywców
ul. 27 Grudnia 13
61-737 Poznań
Karta Klienta: 61 850-87-08
wynajem lokali: 61 850-86-09
członkostwo: 61 850-86-16
dział kadr: 61 850-86-26
sekretariat: 61 850-86-31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 777-00-00-991
REGON: P-000673727
KRS: 0000012323
BDO: 000077626